„ScarWork”

ScarWork  – Integracja blizn z siecią powięziową.

Jest to metoda rozwinięta przez uczennicę dr. Idy Rolf  – Sharon Wheeler, którą można włączyć w proces Integracji Strukturalnej, lub przeprowadzić osobną sesję.  Praca na bliźnie (np. po zabiegu chirurgicznym lub ranie wypadkowej), może w dużym stopniu wpłynąć na uwolnienie i integrację całego ciała – a w jej wyniku zmienia się też sama blizna: guzki, przerwy, krawędzi, dziurki i węzły stają się gładsze, klient często ma odczucie “odzyskania” tego obszaru ciała (pomaga w dysfunkcjach nerwów). Jest to bezpośrednia praca z traumą – miejscem przerwania ciągłości tkanki, które mogło w okresie gojenia być chronione, “zwalniane z pracy” – pogłębiając tym samym wzorce kompensacyjne w reszcie systemu.

Praca jest zazwyczaj bardzo delikatna, ale poprawa może być widoczna nawet przy starych bliznach.

Do sesji – blizna powinna być zagojona,  min. 3 tyg. po ściągnięciu szwów.